City Hotel

43
Utworzone w wersji WebSite X5 Evo 16.0
Wykorzystuje obiekty opcjonalne
What do you need to serve your guests better? Just CityHotel. This hotel website template includes a free elegant reservation form with input fields like check-in and check out-dates, that are provided with calendar input options. The form comes equipped with number of adults and children, animals and room types input fields. Connect it to your email and customize it with your data to easily start receiving your website booking requests directly to your inbox. And if you're looking for a fresh way to stand out online, easily add your hotel photos to the modern gallery to display the beauty of your hotel. CityHotel template helps you create a modern hotel website with smooth navigation and responsive design, without coding or extra graphic skills. So your guests will reach your structure from any device in the most comfortable way.
Czytaj więcej
WebSite X5 Templates
Pełny wzorzec to kompletna witryna z grafiką, stylami oraz przykładowymi stronami.

Jest to projekt zbudowany w programie WebSite X5. Gdy zostanie kupiony, pojawi się w programie w sekcji Wzorzec na liście dostępnych wzorców w kategorii Licencjonowane.

Zamawiając wzorzec, możesz zaznaczyć opcję dodania wykorzystanych w nim obiektów opcjonalnych, których jeszcze nie masz. Wartość zamówienia może być różna w zależności od zaznaczonych elementów.
Gdy tylko transakcja zostanie dokonana, obiekty opcjonalne staną się dostępne w programie w Zarządzanie obiektami > Licencjonowane .
W przypadku nie zaznaczenia żadnego obiektu, zamówienie będzie obejmowało tylko wzorzec.
City Hotel
Kompletna witryna do zmodyfikowania i opublikowania już dziś.
20 Cr
Justified Gallery
18 Cr
Animated Button
8 Cr
Social Icons
Darmowe
Testimonial & Rating
16 Cr
Wszystko