Gym Fit

28
Utworzone w wersji WebSite X5 Evo 16.3
Wykorzystuje obiekty opcjonalne
If workout is your job, get GYM FIT and reach more exercise lovers, yogis and pilates enthusiasts online. The lifestyle look and feel of this fitness website template is what you need to successfully run a fitness carreer, a gym or pretty much anything else health-related. With multiple pre-designed pages, beautiful galleries and parallax effect, this fitness website is easy-to-use and fun to update. Simply customize the layout to introduce your training services, classes and trainers with Gym Fit. Since it is a mobile responsive website template, all the contents are made to look amazing on any device. Your customers just love your workout sessions? Tell people about it. With Gym Fit, now you can have an entire section to show your Testimonials to a larger audience. Connect your social media accounts and showcase your workout club with photos and videos. Gym Fit is what you've been waiting for to start a fitness website. Try now!
Czytaj więcej
WebSite X5 Templates
Pełny wzorzec to kompletna witryna z grafiką, stylami oraz przykładowymi stronami.

Jest to projekt zbudowany w programie WebSite X5. Gdy zostanie kupiony, pojawi się w programie w sekcji Wzorzec na liście dostępnych wzorców w kategorii Licencjonowane.

Zamawiając wzorzec, możesz zaznaczyć opcję dodania wykorzystanych w nim obiektów opcjonalnych, których jeszcze nie masz. Wartość zamówienia może być różna w zależności od zaznaczonych elementów.
Gdy tylko transakcja zostanie dokonana, obiekty opcjonalne staną się dostępne w programie w Zarządzanie obiektami > Licencjonowane .
W przypadku nie zaznaczenia żadnego obiektu, zamówienie będzie obejmowało tylko wzorzec.
Gym Fit
Kompletna witryna do zmodyfikowania i opublikowania już dziś.
16 Cr
Social Icons
Darmowe
Wszystko