Kategorie 

Obiekty opcjonalne

Wzbogać swoją witrynę o nowe funkcje: galerie, mapy, banery, animowane przyciski i wiele więcej.

Gallery and SlideShow

Sliding Panels 
Create a gallery in which each image is divided into animated panels during the transition.
Polaroid Gallery 
Create a gallery where the images are presented as polaroids randomly arranged.