Scroll Image Hor

Zgodność: v2022.1 - v2024.2
Wersja bieżąca: 2
Choose the images you prefer and create a horizontal scroll effect: when scrolling the page, the images will flow from right to left and the other way around.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Scroll Image Hor? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu