Parallax Image

Zgodność: v2019.3 - v2023.2
Wersja bieżąca: 2
Add an image and set the parallax effect on it, so to see it moving while scrolling down the page.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Parallax Image? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu