Hover Image 2

Zgodność: v2022.1 - v2024.2
Wersja bieżąca: 3
Add an image and display the associated text and button with a transition effect on mouseover. You can choose among 14 different transition effects.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Hover Image 2? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu