Hover Image

Zgodność: v2020.2 - v2023.2
Wersja bieżąca: 3
Add an image and display the associated text and button with a transition effect on mouseover.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Hover Image? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu