Hover Image

Zgodność: v2020.2 - v2022.1
Wersja bieżąca: 2
Add an image and display the associated text and button with a transition effect on mouseover.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Hover Image? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu