Multiple Location Map

Zgodność: v2021.3 - v2023.1
Wersja bieżąca: 2
Show on a map created with Google Maps some pins to display sales or interest points addresses. You can register and check out the service terms and costs on: https://cloud.google.com/maps-platform/.
Czytaj więcej
Chcesz sprawdzić, jak działa Multiple Location Map? Obejrzyj to krótkie wideo lub przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu