Poll

Zgodność: v11.0 - v2022.3
Wersja bieżąca: 13
Create a poll: ask the users to answer to a question and show the results in a chart.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Poll? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu