Audio Player

Zgodność: v13.0 - v2023.1
Wersja bieżąca: 13
Add a player for a single track or a full playlist.
Czytaj więcej
Chcesz sprawdzić, jak działa Audio Player? Obejrzyj to krótkie wideo lub przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu