Language Choice

Zgodność: v2019.1 - v2023.2
Wersja bieżąca: 4
Add a drop-down list to enable the users to select the language for the website contents.
Czytaj więcej
Chcesz sprawdzić, jak działa Language Choice? Obejrzyj to krótkie wideo lub przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu