Image Form

Zgodność: v2021.5 - v2024.1
Wersja bieżąca: 3
Create short questionnaires with closed questions and visual replies, and collect via e-mail the necessary information to send your customers an offer or a custom quotation.
Czytaj więcej
Chcesz sprawdzić, jak działa Image Form? Obejrzyj to krótkie wideo lub przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu