Separator

Zgodność: v16.0 - v2023.2
Wersja bieżąca: 3
Add a separator between two contents: you can use it to manage the spacing or to create a graphic element.
Czytaj więcej

Przewodniki

Chcesz się dowiedzieć, jak używać Separator? Przeczytaj poradnik.

Zrzuty ekranu